20 mars 2018

Ett Socialt Experiment...

Vad händer när man plockar bort i stort sett all stimuli och all social kontakt för en människa? 
Instängda i ett litet utrymme skall test- personerna försöka överleva ensamma under 5 dagar utan kontakt med den yttre världen och utan uppfattning om tid. Allt övervakas noggrant av ett tv-team och en psykolog och deltagarna kan när som helst avbryta experimentet. 

Ni kommer också se att det finns ett tydligt överslag av metallelementet i deltagarnas boendemiljö. Något som får mig att fundera på hur mycket själva interiören faktiskt påverkar test-personernas tillstånd. Inget vi kommer få svar på här, men skulle onekligen vara intressant att testa ur ett Feng shui- perspektiv. Min personliga uppfattning är att miljön spelar en avgörande roll i sammanhanget.Enjoy!


//Tina


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar